Financiering gezocht! (2)

Ga aan de slag met deze checklist en pluis uit hoe je je onroerend erfgoed project via verschillende kanalen kan financieren. In deze blog vind je een overzicht van een aantal niet-overheidsgerelateerde mogelijkheden.

 

1. Giften, schenkingen, legaten en duolegaten

            Giften

De essentiële voorwaarde is dat de gift voor uw project wordt gestort op een rekening van een instelling die door de overheid gemachtigd is om een fiscaal attest uit te reiken aan donateurs.

De volledige lijst van erkende instellingen vind je op de website van de FOD Financiën.

Ook Herita is erkend als instelling die fiscale attesten kan uitreiken. Lees alles over de Herita projectrekening en wat Herita voor uw project kan betekenen op de website.

Bij een gift van minimaal 40 euro, heeft de gever recht op een belastingsvermindering van 45% als de gift aan een aantal voorwaarden voldoet. Lees hier de voorwaarden.

 

          Schenkingen

De schenking is een vermogensoverdracht waarbij men voor het overlijden afstand doet van (een deel van) zijn vermogen. Notarissen, bankiers en vermogensbeheerders zijn geregeld op zoek naar doelen om het vermogen van hun cliënten goed te besteden. Breng hen op de hoogte van uw erfgoedvereniging en uw project. Bij een schenking aan een vzw of stichting gelden verlaagde registratierechten. Het percentage is afhankelijk van het gewest waar de schenker woont. Lees meer over de tarieven. Lees meer over schenkbelasting en registratie.

 

              Legaten

Een legaat kan men beschouwen als een vermogensoverdracht. In tegenstelling tot een schenking, is het legaat pas van kracht na het overlijden van de erflater. Het is een stukje van uw testament waarin u schrijft dat u een bepaald iets (voorwerp, geld,…) nalaat aan iemand. Meer informatie, alsook een voorbeeldtestament, kan u lezen op http://www.mijntestament.be/nl/wat-zijn-legaten.

 

            Duolegaten

Met een duolegaat laat u een belangrijk deel van uw vermogen na aan een goed doel en een deel aan uw erfgenamen. Het goede doel neemt dan de successierechten van het deel van uw erfgenamen over. De bedoeling is vaak dat de erfgenamen uiteindelijk meer overhouden dan wanneer zij het volledige vermogen zouden erven. Op de koop toe hebt u ook nog een goed doel gesteund. De successierechten worden bepaald door de woonplaats en de graad van verwantschap. Raadpleeg voor het opstellen van een duo-legaat een notaris, elk duo-legaat is immers maatwerk.

Hoe laat je een testament opmaken? En voor welk soort testament en goed doel kies je? In deze brochure van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, het Belgisch Netwerk van Stichtingen en de Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving lees hoe je te werk kan gaan.

Interessante websites:

www.goededoelen.be : Goededoelen.be is een website van de Koning Boudewijnstichting.

https://www.kbs-frb.be/ : Koning Boudewijn Stichting stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

www.notaris.be

www.mijntestament.be

www.netwerkstichtingen.be Het Belgisch Netwerk van Stichtingen

www.vef_aerf.be: Vereniging voor ethiek en fondsenwerving

 

2. Crowdfunding

Waarom een deel van je financiering niet vragen bij een breed publiek? Een publiek dat zich aangetrokken voelt tot je project. Dat is de premisse van crowdfunding. Maar hoe begin je er aan? Hoe werkt het? En welke soorten crowdfunding zijn er? Lees er alles over op de website van Flanders DC.

Ga vervolgens zelf aan de slag met:

 • de online toolbox ‘vele kleintjes’ (speciaal voor de culturele sector ontwikkeld).
 • en bekijk de webinar met Gijsbert Koren, auteur van het grote crowdfundingsboek en maak op basis van de aangereikte tools een concreet stappenplan op voor je crowdfundingsactie.

 

3. Private fondsen

Er zijn heel wat fondsen die ondersteuning bieden aan de erfgoedsector. Kijk op de website van de Koning Boudewijnstichting voor het volledige overzicht.

Denk ook aan:

Cera Foundation die inzet op projecten met een maatschappelijke meerwaarde.

 

4. Serviceclubs

Je kan ook steun zoeken bij serviceclubs, hun doelstellingen staan in dienste van de maatschappij. Elke club heeft zijn eigen focus; informeer daarom welke clubs er in je buurt zijn en aan welk type projecten ze steun willen verlenen.  Er is geen algemeen overzicht van alle bestaande serviceclubs voorhanden, maar zowel de Lions, Sorop, Rotary, Ronde Tafel als de Inner Wheel schaarden zich al achter erfgoedprojecten.

 

5. Sponsoring

Bij sponsoring is er sprake van een wederzijdse return en samenwerkingsverband (in tegenstelling tot een gift waarbij geen tegenprestatie is toegestaan). Denk aan jouw vereniging en een bedrijf die een overeenkomst sluiten. Neem volgende tips mee wanneer je een bedrijf wil benaderen voor sponsoring.

 • Zorg dat jouw doel overeenstemt met het doel van het bedrijf (zorg dat je dit vooraf weet).
 • Zorg dat het bedrijf voldoende zichtbaarheid kan genereren (online/offline): bedenk vooraf zichtbaarheidsacties.
 • Denk creatief na over de ondersteuning die je wenst en de return die je kan bieden (geld, goederen, diensten: ter beschikking stellen van ruimte, transport, materiaal, het verschaffen van juridisch advies of technische bijstand vs. exclusieve aanbiedingen, toegangstickets,…).
 • Zorg dat je sponsors niet voor dezelfde markt werken; kies partners die elkaar versterken, niet beconcurreren.
 • Weet vooraf of het bedrijf zich bekend wil maken in de regio of bij een bepaalde doelgroep of nog een andere drijfveer heeft.
 • Vraag je af, welk imago het bedrijf wil uitstralen, interesseert de directeur zich voor een bepaalde sector, voor een gebouw of…? Kom m.a.w. de drijfveren te weten.
 • Ga vooraf na wie er in uw netwerk wie kent en welk persoonlijk contact al gelegd kan worden. Zorg voor een eerste informeel contact alvorens een eerste afspraak en dossier te sturen/af te geven.
 • Bereid je goed voor op wanneer je een gesprek aangaat, meestal is er geen tijd voor een 2de gesprek. Indien er geen overtuiging is na het eerste gesprek, is de kans groot dat het afspringt.
 • Leg de afspraken vast in een overeenkomst en laat u hiervoor bijstaan door een jurist.
 • Communiceer op een transparante manier tijdens het project.
 • Zorg voor goede nazorg (bedanking en evaluatie vergadering), na de afronding van het project.
 • Houd je sponsors na het project ook op de hoogte van je activiteiten.
 • Netwerk op evenementen waar u denkt de juiste partners te vinden (in en buiten de eigen sector: denk aan Kamer van Koophandel,…).

 

6. ‘Vrijwilligers zijn ons kapitaal’

Met dit credo sprak Paul Schijvens van de Roma in Borgerhout vol lof over de realisatie van de hele vrijwilligersploeg tijdens en na de restauratie van de oude cinema. De vele vrijwilligers in de erfgoedsector vormen de ruggengraat van vele organisaties. Houd de website van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk in de gaten en kom te weten hoe je hen blijft motiveren, wat de laatste wetgeving is, hoe je hen werft of plaats een vacature in de databank. Vaak verenigen ‘vrijwilligers met een hart voor’ zich in een ‘vrienden van vereniging’. Het voordeel is dat een dergelijke vzw structuur rechtspersoonlijkheid heeft en daardoor ook acties kunnen worden ondernomen.

 

7. Steunmaatregelen door de fiscus

 • Giften: de gift van een particulier is fiscaal aftrekbaar vanaf een minimumbedrag van 40 euro. Meer lezen
 • Schenkingen, legaten en duolegaten (zie hierboven)
 • Beschermde onroerend goederen: lees de brochure van het Agentschap Onroerend Erfgoed

 

Extra literatuurtips:

Financiering zoeken in de creatieve sector

Geven voor erfgoed en cultuur

Onderzoek met betrekking tot een geefbeleid in Vlaanderen

Het grote crowdfundingsboek

 

Het eerste deel van de blog vind je hier.

 

Noot: dit is geen exhaustieve lijst, indien u graag een aanvulling wil doen, neem contact op met de redactie via het contactformulier. Er verschijnen binnenkort nog nieuwe blogs over financiering in de erfgoedsector.